Designet til at tjene … det er ADLATUS

Robotics GmbHs mission.

Digitaliseringen og globaliseringen driver forandringen inden for facility management i servicesektoren og kræver nye produkter og løsninger fra virksomhederne.

ADLATUS Robotics GmbH understøtter denne forandring og udvikler selvstyrende professionelle servicerobotter.

Adlatus er latin og betyder hjælper.

Og det er netop filosofien hos ADLATUS Robotics GmbH.

Vi ønsker at støtte virksomhederne med en hjælper ved deres side, som er i stand til selv at udføre opgaverne. Vores hjælpere skal gøre dit liv og arbejde nemmere og støtte dig som en kollega. De professionelle servicerobotter er designet til at passe ind i deres område og er i stand til at udføre forskellige opgaver ved behov.

ADLATUS Robotics GmbH udvikler, fremstiller og distribuerer servicerobotter og tilbyder kunderne komplette løsninger, herunder rådgivning, idriftsættelse, træning og service.

INNOVATION, EKSPERTISE & KVALITET

… det er vores styrker i udviklingen og implementeringen af selvstyrende servicerobotter.

For at sikre nem håndtering af vores servicerobotter sørger vi for, at vores kunder får et komplet team fra planlægning til idriftsættelse.
Med over 20 års erfaring inden for robotteknologi kender vores medarbejdere kundernes krav til selvstyrende robotter. Vi kan derfor med godt resultat udvikle og implementere innovative løsninger med den seneste teknologi.
Den endelige samling af vores servicerobotter finder sted i Ulm / Baden-Wüerttemberg. Der lægges således stor vægt på brugen af komponenter af høj kvalitet samt kvalificerede og professionelle medarbejdere.

FORDELE FOR KUNDEN

Omkostningsbesparelse, facilitering af arbejdet, kvalitetsforbedring eller bæredygtighed er eksempler på faktorer, der motiverer vores kunder til at bruge vores produkter.

Økonomi

Takket være de lavere personaleudgifter på grund af fravær af nattillæg og helligdagsbetaling, og fordi det ikke er nødvendigt at bruge uddannet personale, kan rengøringseffektiviteten forbedres væsentligt.

Bæredygtighed

Tænk langsigtet – optræd ansvarligt i en ånd af fællesskab. Selvstyrende servicerobotter er sundhedsfremmende, mindsker byrden ved fysisk krævende arbejde og øger sikkerheden på arbejdspladsen.
Ressourcer bruges forsvarligt – f.eks. kan vandforbruget i rengøringsrobotter tilpasses individuelt til smudsgraden.

Gennemsigtighed

Fuldautomatisk logning efter hver brug af servicerobotter faciliterer dokumentation, inkl. dokumentation for serviceydelsen, med henblik på fakturering og kontrol eller audit af resultatet. For eksempel opretter ADLATUS CR 700-rengøringsrobotten en detaljeret protokol for områderne og intensiteten af rengøringen. Grafiske illustrationer viser tydeligt og detaljeret de rengjorte og ikke-rengjorte områder.

Sikkerhed

Der er ingen risiko for, at servicerobotten kan kollidere med mennesker. CR 700 venter eller undgår i tide kollegaer / personer, der befinder sig i arbejdsmiljøet. Kollision undgås også ved manuel betjening.
Brugen af vores selvstyrende servicerobotter kan nedsætte de sikkerhedsmæssige risici og endda terrorangreb, idet de minimerer et eventuelt behov for hyppigt at udskifte personale samt en situation, hvor der ansættes ikke-kontrolleret eksternt personale.

Enkelthed

CR 700 er enkel og intuitiv at bruge. Du kan gemme programmer til rengøringspersonalet, der blot skal startes. Efter en kort instruks kan alle gøre det. CR 700 kan også startes via smartphones og tablets.

Industry 4.0

I automatiske produktionsanlæg kan servicerobotterne integreres i processer og kommunikere med andre automatiske systemer.

Markedsføring & Identitet

Ud over alle de ovennævnte fordele kan vores selvstyrende servicerobotter også få din(e) bygning(er) og endda din virksomhedsidentitet til at skille sig positivt ud ved at fremme dit image som toneangivende inden for branchen.